Här kan du fylla i din anmälan för att lista dig hos Norrlandskliniken Hälsocentral.

Lista dig via webben

Du kan välja vilken hälsocentral du vill tillhöra genom att logga in på 1177 Vårdguiden och klicka “ändra vårdval”.

1177 E-tjänster

Klicka på knappen för att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan logga in med hjälp av e-legitimation, mobilt BankID eller personnummer, lösenord och engångskod (som kommer till mobilen).
Så loggar du in i e-tjänsterna

Lista dig via listningsblankett

Du kan välja att lista dig hos oss genom att skriva ut, fylla i och skicka in en listningsblankett. Du skickar sedan listningsblanketten portofritt till oss på Norrlandsklinikens Hälsocentral.

Lista dig i vår reception

Du är även välkommen att lista om dig i vår reception. Observera att det tar något dygn innan omlistningen börjar gälla.