Norrlandskliniken har idag en radiologisk enhet bestående av:

  • MR-kamera som även klarar belastade bilder av skelettet.
  • Konventionell röntgen för skelettröntgen, lungröntgen, bukröntgen, etc.
  • Genomlysningsröntgen för röntgen och smärtblockader.
  • Ultraljud för buk- och mjukdelsdiagnostik samt gynekologiska undersökningar.

Norrlandsklinikens MR-kamera är öppen vilket underlättar för patienter med klaustrofobi. Kameran klarar även att ta bilder av rörelseapparaten under belastning. En sådan egenskap innebär en stor diagnostisk fördel.

De flesta patienter med smärta i rygg, höfter, knän eller fötter har mest symtom vid belastning, d.v.s. i sittande eller stående. Det är därför naturligt att göra en MR-kamera undersökning i den position där besvären är mest uttalade. Vi utför ej MR undersökningar på hjärnan, thorax, bukorganen, bäcken samt höfterna. SI-leder och sacrum kan dock undersökas.  

Konventionell röntgen innebär “vanlig” röntgen där vi kan undersöka t.ex. skelett vid frågeställningar om fraktur eller artros. Även lungor, bihålor och buk kan undersökas med denna metod.

Genomlysningsröntgen är en avancerad röntgenapparat där man kan se skelettet i realtid. Det möjliggör både diagnostik och behandling. T.ex genom riktade blockader mot smärtande strukturer, smärtnerver och leder djupt inne i kroppen. Nålens exakta position syns på en bildskärm och bedövningsmedlet hamnar med stor precision på rätt ställe.

Ultraljudsapparaten kan också den användas som både ett diagnostiskt och terapeutiskt hjälpmedel. Genom att föra en probe över det område som ska undersökas  syns aktuella inre strukturer på en bildskärm och då även förekomst av sjukdom eller skada.

Vi förfrågningar om våra röntgentjänster maila radiologi@norrlandskliniken.se