Ortopedmottagning

Ortopedisk manuell terapi (OMT) är ett specialistområde inom sjukgymnastiken där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver.

Utgående från en Bio-Psyko-Social helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus. I den ingår en bedömning av patientens aktuella smärt-och vävnads-mekanismer samt hennes förmåga att hantera de aktuella besvären.

Den manuella undersökningen utgörs av systematiskt, specifikt riktade rörlighets- och smärtreproduktions- respektive avlastningstester. Utifrån funktionsanalysen, där även kompletterande undersökningar vägs in, upprättas, i samråd med patienten, en behandlingsplan som innehåller specificerade del- och slutmål.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och träning av motorisk kontroll. Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande struktur eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall, som en del i den medicinska uppföljningen.

Mycket stor vikt läggs vid att undervisa patienten om hennes aktuella besvär och i de fall manuell behandling inte är tillrådigt, ge henne verktyg att hantera besvären och förbättra sin hälsa.