Ortopedmottagning

På Norrlandskliniken tar vi emot besök gällande ortopediska frågeställningar och tar beslut om behandling som t.ex operationer inom axel-, armbågs-, höft-, knä- och fotregionen.

Vi jobbar nära ortopedmedicinare och sjukgymnaster för att optimera vården kring patienterna med problem från rörelseapparaten.

Mottagningen jobbar ffa med patienter med privata sjukförsäkringar via olika försäkringsbolag.

Röntgenutredning med MR görs på kliniken och kan vid behov koordineras med mottagningsbesöket om det föreligger lång resväg.

Vi arbetar i första hand mot Norrland men tar patienter från hela Sverige.