På Norrlandskliniken tar vi emot alla slags frågeställningar inom specialistområdet öron-näsa-hals. På plats kan vi utföra flertalet behandlingar och ingrepp i lokalbedövning.

Snarkar du och är dagtrött?

Detta kan vara ett tecken till ett sömnapnésyndrom. Fler symtom som kan tala för detta är andningsuppehåll när du sover, s.k. apnéer, huvudvärk eller tung i huvudet på morgonen, svårreglerat blodtryck, nedstämd eller irritabel, inlärningsproblem mm.

Läs mer om utredning sömnapné och snarkning på Norrlandskliniken