Ultraljud är en undersökningsmetod som bland annat används för att konstatera att fostret lever, för att se om det finns fler än ett foster och för att upptäcka eventuella missbildningar hos barnet. Dessutom kan man med ultraljud kontrollera hur fostret ligger, hur mycket fostervatten det finns mm.

Vi erbjuder ultraljud i tidig och sen graviditet.

Ultraljud hos barnmorska kostar 800 kr före graviditetsvecka 20 och 1200 kr efter vecka 20. 3D ultraljud kostar 1800 kr.
Ultraljud hos läkare kostar alltid 1200 kr. (3D ultraljud kostar alltid 1800 kr) 

För att läsa mer om ultraljudsundersökning vid graviditet kan du besöka 1177.se.