NIPT är en metod för att analysera kromosomer (13, 18, 21 och könskromosomer) hos fostret. Ett blodprov tas på blivande mamman, detta skickas till Göteborg för analys. Säkerheten är 99,6%. För ytterligare information om NIPT samt tidsbokning kontakta anita.hjelt@ultraljudnorr.se. Se även www.fostertest.se  Pris 5500 kr. (gäller besök från 2020-01-01)