Fosterdiagnostik innebär undersökningar för att ta reda på om fostret bär på eller har ökad risk för att bära på sjukdomar och/eller skador. Detta görs med bla ultraljudsundersökning, NUPP test och KUB test. På sjukhus utförs även fostervattens -och moderkaksprov. Fosterdiagnostik kan dock aldrig garantera ett friskt barn.

Ultraljud

Ultraljud är en undersökningsmetod som bland annat används för att konstatera att fostret lever, för att se om det finns fler än ett foster och för att upptäcka eventuella missbildningar hos barnet. Dessutom kan man med ultraljud kontrollera hur fostret ligger, hur mycket fostervatten det finns mm.

NUPP / KUB test

NUPP / KUB test är en riskvärderingsmetod. Det innebär att man ej får någon diagnos, endast en bedömning om man har en hög eller låg risk för att fostret har en kromosomavvikelse. Om risken bedöms som hög rekommenderas att man går vidare med ett fostervattensprov, vilket utföres på sjukhuset där man är bosatt.

NIPT test

NIPT är en metod för att analysera kromosomer (13, 18, 21 och könskromosomer) hos fostret. Ett blodprov tas på blivande mamman, detta skickas till Göteborg för analys. Säkerheten är 99,6%. För ytterligare information om NIPT samt tidsbokning kontakta anita.hjelt@ultraljudnorr.se. Se även www.fostertest.se  Pris 5500 kr. (gäller besök från 2020-01-01)