Telefontillgänglighet

Just nu är det ett väldigt högt tryck på hälsocentralens telefonrådgivning. Tyvärr har vi även samtidigt många sjuka medarbetare. Vi förstår att det upplevs besvärligt att inte nå fram när man förväntar sig det, och vi eftersträvar naturligtvis även själva en högre telefontillgänglighet. Efterhand räknar vi med normal bemanning, och vi har även en rekryterat och förstärkt bemanning från tidigt nästa år.

Vi påminner om att vi inte hanterar vårdärenden via e-post. Du kan alltså inte nå enskild personal direkt via personens individuella mejl utan du kan endast använda de kanaler som finns angivna sedan tidigare. Detta för att säkerställa att information från patienter återfinns och hanteras på ett säkert sätt, oberoende av vilken personal som finns i tjänst.