Patientinformation sommar 2020

Vecka 25 till och med 33 har Norrlandskliniken neddragen bemanning och verksamhet.  

Särskilda telefontider

  • Huvudnummer rådgivning/tidsbokning: vardagar 08.10-16.00 (Gäller vecka 25-34)
  • Fysioterapi/sjukgymnastik: tisdag, onsdag, torsdag 08.00 till 09.00. (Gäller vecka 26-35)
  • Barnavårdscentral (BVC): alla vardagar 08.10 till 09.00. (Gäller vecka 26-34)
  • Barnmorska/mödrahälsovård (MVC): alla vardagar 08.10 till 09.00 (Gäller vecka 29-33)    

Receptionen 

Som vanligt är receptionen stängd för lunch och stänger för dagen kl. 16.30. Vi har beredskap för akut sjukvård ända fram till klockan 17.00, men hanterar alltså ej allmänna ärenden efter 16.30.

Provtagning

Ingen tidsbokning men lunchstängt som vanligt 12.00-13.00. Vissa prover kan inte tas efter kl. 15.30, och fredagar gäller 15.00. Säkrast är därför att komma innan dessa tider för provtagning.

Det är alltid mest patienter direkt på morgonen. Kom gärna andra tider om du har möjlighet och din provtagning inte kräver att du kommer direkt på morgonen.

Medicinsk prioritering

Vid nerdragen bemanning är det särskilt viktigt att vi prioriterar vården till den som har det största vårdbehovet. Det kan innebära att ärenden som normalt handläggs vid full bemanning inte görs under sommaren. Detta kan även innebära att du behöver stå tillbaka för att vi ska kunna hjälpa patienter med ännu större behov. Vänligen respektera vår bedömning i detta, det kan förstås även vara du som prioriteras före andra.

Det du som patient kan göra inför sommaren är:

  • Kontrollera om du har recept som du kommer att behöva förnya. Kontakta mottagningen i god tid innan receptet går ut. Detta gäller även hjälpmedel av olika slag, förbrukningsmaterial exempelvis vid diabetes eller inkontinens.
  • Kontrollera behov av eventuella intyg och kontakta oss i god tid angående sådana ärenden. Kontrollera även dina behov av kontakt med parter såsom försäkringskassa. Dessa har även nerdragen verksamhet under sommaren, och vi kan inte påverka deras handläggning.   

Coronapandemin

Precis som vid ordinarie verksamhet gäller restriktioner med anledning av Coronapandemin även under sommaren. Följ råd och rekommendationer från bekräftade källor såsom folkhälsomyndigheten eller 1177.se Besök ej Norrlandskliniken vid förkylningssymtom eller annan risk för att du bär smitta. Ring alltid först. 

Kom ihåg att du alltid kan ringa 1177 för rådgivning kvällar och helger. Ring alltid 112 om situationen är allvarlig. Se även www.1177.se för information om sjukdomar och vårdgivare.

Vi önskar en riktigt skön sommar!