Patientinformation sommar 2016

Vecka 26 till och med 33 har vi sommarbemanning på Norrlandskliniken hälsocentral.

Särskilda telefontider enligt nedan gäller för perioden.

Sjukgymnasterna

Tisdag och torsdag 07.00-08.00

BVC

Måndag 08.50-09.30  samt torsdag 10.00–10.45

Vecka 29 endast måndag 08.50-09.30, vecka 31 endast tisdag 08.50-09.30.

MVC

Måndag, onsdag samt torsdag 08.00-09.00.

Vecka 27, 29 samt 33 ej måndagar.

Från vecka 34 gäller ordinarie telefontider.

 

Provtagning

Alla dagar vecka 28-32 är vårt Lab stängt för lunch mellan 11.30 – 13.00. Vissa blodprover kan inte tas efter kl. 15.30. Säkrast är därför att komma innan dess för att ta dina prover.

Medicinsk prioritering

Särskilt vid nerdragen bemanning är det viktigt att vi prioriterar vården till den som behöver den mest. Det kan innebära att ärenden som normalt handläggs vid full bemanning inte görs under sommaren. Detta kan även innebära att du behöver stå tillbaka för att vi ska kunna hjälpa patienter med ännu större behov. Vänligen respektera vår bedömning i detta, det kan förstås även vara du som prioriteras före andra.

Kom ihåg att du alltid kan ringa 1177 för rådgivning. Ring alltid 112 om situationen är allvarlig.

 

Ha en riktigt skön sommar!