Ingen ytterligare vaccinationskampanj

Norrlandskliniken har fått ett mindre antal doser influensavaccin från smittskyddet i Region Västerbotten. Då dessa inte räcker för allmän vaccinering av riskgrupper, kan vi tyvärr inte erbjuda någon ytterligare vaccinationskampanj i år. Vi beklagar detta.

Vi hade gärna sett att vi kunde genomföra vår kampanj såsom planerat, men det blir tyvärr omöjligt när vaccin inte levererats som förväntat.