Begränsad telefoni torsdag 19/5

Landstinget ska installera ett nytt telefonisystem på Norrlandskliniken torsdagen 19/5. På grund av detta kommer vi att ha begränsad kontaktmöjlighet via vårt rådgivningsnummer. Det allmänna nationella rådgivningsrummet för sjukvård 1177 är öppet dygnet runt. Är din skada allvarlig ring 112. I övrigt hänvisar vi att ringa annan dag om du inte kommer fram under torsdagen.