Om Norrlandskliniken

Norrlandskliniken är en privat hälsocentral med
ett landstingsavtal. Det innebär att vem som helst
kan få vård hos oss.

Vi har samma priser som andra hälsocentraler
i Umeå.

Hos oss kan du bland annat träffa läkare, sjukgymnast,
sjuksköterskor, barnmorska, psykolog och
arbetsterapeut.

Så här kontaktar du Norrlandskliniken

Du kan ringa till Norrlandskliniken på
telefon-nummer 090-785 93 22.
Du får då en tid när en sköterska ringer
upp och hjälper dig.

Du kan besöka vår hälsocentral på Glimmervägen 5 E.

Våra öppettider

Norrlandskliniken har öppet måndag-
fredag mellan klockan 8.00 – 17.00.

Om du behöver rådgivning på kvällar
och helger kan du ringa sjukvårds-
rådgivningen på telefon-nummer
1177.

Du kan också besöka hemsidan
www.1177.se för information om
sjukdomar och olika vårdgivare.

Ring alltid 112 om situationen är allvarlig.

Här hittar du en karta till Norrlandskliniken: