En stabil och mångsidig vårdgivare

Hela vår medicinska verksamhet bygger på evidensbaserad kunskap. Alla som arbetar här är specialister inom sina respektive områden och följer noggrant med i den senaste kliniska forskningen. Detta gör att vi med stolthet kan säga att vi bedriver en noggrann och säker utredning och behandling av våra patienter.

Hösten 2010 startade Norrlandskliniken sin hälsocentral. Därigenom är vi en del av Västerbottens primärvård på uppdrag av landstinget. Detta ger dig som patient möjlighet att lista dig hos oss på samma sätt som på vilken hälsocentral som helst.

På Norrlandskliniken hälsocentral gäller frikort och kostnaden är densamma som på andra hälsocentraler.

Förutom primärvård, bedrivs även privat sjukvård, försäkringsvård samt företagshälsovård här. Vi utvecklar ständigt alla våra verksamheter för att möta behoven hos våra patienter och kunder på bästa sätt.