Rådgivning och tidsbokning

För rådgivning eller tidsbokning ringer du till våra sköterskor på 090 785 93 22. Inringning möjlig från kl. 08.00. Vi ringer upp mellan 08.10-12.00 samt 13.30-16.30 vardagar. Detta är huvudingången då du upplever ett vårdbehov. Se flikarna till vänster för information och kontaktuppgifter till våra andra delverksamheter.

Liksom övriga hälsocentraler är vi knutna till landstingets system för återuppringning, där du tilldelas en återuppringningstid.

Vi har en lagstadgad skyldighet att ge vård till den som på medicinsk grund behöver det mest. Detta kan innebära att du kanske inte får tid så snabbt som du önskar, eller att du får råd om egenvård. Å andra sidan kan det vara du som prioriteras fram ifall dina medicinska behov är större än andras.

Vi eftersträvar att du som patient ska känna dig trygg och välinformerad i kontakterna med oss oavsett behov.