Provtagning/besök undersköterska

Prover måste vara ordinerade på förhand. Detta görs antingen av läkare eller sjuksköterska.

Vi har ingen tidsbokning för provtagning, men labbet är stängt för lunch 12.00-13.00. Omläggningar samt suturtagning hanteras också på drop-in tid 8-12 13-15.30

Vissa blodprover kan inte tas efter kl. 15.30. På fredagar gäller 15.00. Säkrast är därför att komma innan dess för att ta dina prover.

Enligt landstingets regler kostar provtagning 200 kr, om det sker annan dag än läkarbesöket. Frikort gäller.

Se länk för allmän information om provtagning.
http://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Undersokningar/Att-lamna-blodprov/