Ekonomi och fakturafrågor

Ring 090 343 55 65 vid frågor om ekonomi eller fakturor.

Hälsocentral 

Inom hälsocentralens verksamhet gäller de avgifter och regler som fastställts av Västerbottens läns landsting. Mer information om regler och avgifter hittar du på www.1177.se

Specialistvård

Inom vår specialistvård bekostas besök och åtgärder normalt av försäkringsbolag eller företag. När det gäller gynekologi och besök till specialistbarnmorska kan du själv boka tid via vår hemsida, och bekostar då detta själv. Frikort gäller inte. Vissa åtgärder kan komma att kosta extra, och görs i samråd mellan läkare och patient.