Mödravårdscentral (MVC)

I samband med graviditet så vänder du dig till vår mödravårdscentral. Här får du även hjälp med frågor om preventivmedel och vissa vaccinationer. Här genomförs även cellprovtagning som alla kvinnor i Sverige erbjuds från 23 års ålder. Våra erfarna barnmorskor arbetar enligt nationella riktlinjer för mödrahälsovård.

Kontakta MVC för rådgivning på 090 785 91 53 vi ringer upp mellan 08.15-09.30 men du kan ringa in redan från kl. 07.30

För mer information om mödrahälsovård i Västerbotten se

https://www.1177.se/Vasterbotten/Tema/Gravid/Graviditeten/Pa-modravardscentralen/Besokprogram-for-gravida/