Hälsoundersökningar för dig och dina medarbetare

Hälsoundersökningar handlar om att kontrollera och utreda hur du och dina medarbetare mår både psykiskt och fysiskt. Fokus ligger på att identifiera era friskfaktorer. Ni kan vända er till oss för:

 • Medicinsk hälsoundersökning
  Vid medicinsk undersökningen går vi till exempel igenom hälso- och alkoholformulär, kontrollerar blodtryck och tar olika prover.
 • Fysisk hälsoundersökning
  Med hjälp av en fysisk hälsoundersökning kan vi undersöka personalens levnadsvanor och fysik, till exempel genom att kontrollera kondition och styrka.
 • Hälsoprofilbedömning
  Hälsoprofilbedömning™ handlar om att göra en livsstilsförändring. Metoden grundar sig på en kombination av beteendevetenskap, medicin och fysiologi och innehåller till exempel samtal, hälsokontroller och prover.
 • Nyanställningsundersökning
  Genom nyanställningsundersökning kan du säkerställa att den nyanställda har de fysiska förutsättningar som ert arbete kräver. Vi går till exempel igenom hälso- och alkoholformulär, kontrollerar blodtryck och tar olika prover.
 • Drogtester
  Tillsammans med dig som är arbetsgivare bestämmer vi vad vi ska kontrollera vid ett drogtest. I en vanlig undersökning ingår främst fem ämnen: amfetamin, bensodiazepin, cannabis, kokain och opiater.

Vill du veta mer eller boka tid? 
Kontakta oss på umea@avonova.se