Ergonomi – minska belastning, undvik skador och smärta

Ergonomi handlar om att minska belastning och undvika skador och smärta genom att anpassa det som ni gör och de miljöer som ni arbetar i, till hur ni fungerar som människor. Ni kan vända er till oss för:

  • Ergonomisk arbetsplatsbedömning
    Ergonomen går, tillsammans med er, systematiskt igenom arbetsplatsen och ser till att den anpassas optimalt efter medarbetarnas behov och förutsättningar. Till exempel genom inställningar av bildskärmsarbetsplats.

Vill du veta mer eller boka tid? 
Kontakta oss på umea@avonova.se