Arbetsförmågebedömningar

Arbetsförmågebedömningar handlar om att utreda vilka möjligheter en person har att arbeta på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Vi hjälper er med:

  • Bedömning av arbetsförmågaDet kan vara svårt att veta om och i så fall hur mycket en medarbetare har möjlighet att arbeta. Med hjälp av en bedömning av fysiska, psykiska, intellektuella och sociala funktioner kan vi hjälpa er att skapa en tydligare bild av arbetsförmågan.
  • Utredningar av psykisk ohälsa Psykisk ohälsa kan visa sig i form av till exempel stress, oro och ångest. Vid en utredning av psykisk ohälsa undersöker vi vad som påverkar hur medarbetaren mår, om det är arbetsrelaterat eller inte och hur symtomen påverkar arbetsförmågan.

Vill du veta mer eller boka tid? 
Kontakta oss på umea@avonova.se