Norrlandskliniken Företagshälsa AB

Angående Coronaviruset

Om du har förkylningssymtom, ska du enligt Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer stanna hemma och undvika att träffa andra.

Ett allmänt råd är att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

En av regeringens åtgärder för att minska smittbärarpenning är att karensavdraget har tillfälligt tagits bort en och en halv månad framåt. För den enskilde innebär det att man får sjukersättning från första dagen vid frånvaro på grund av sjukdom. Staten står för kostnaden. Den som konstaterats bära på smitta kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

Norrlandsklinikens Företagshälsas förhållningssätt gällande kundbesök:

  • Kunder som inte uppvisar symptom tas emot som vanligt.
  • Vi tar inte emot personer med symptom på övre luftvägsinfektioner (feber, halsont, hosta, andnöd) för bedömning avseende förstadagsintyg, oavsett om individen varit i riskområde eller inte, med anledning av att det finns tecken till ev inhemsk smittspridning av covid-19. I första hand rekommenderas att individen kontaktar sin arbetsgivare, för besked hur man bör gå till väga. Bedömning via digitalt möte alternativt telefonkonsultation kan erbjudas. Beslutet gäller t om sista mars i ett första läge, omprövas sedan.
  • Personer med förkylningssymtom uppmanas att avboka sin besökstid hos företagshälsovården.
  • Sena avbokningar p.g.a. oro för smitta debiteras inte.
  • Skulle en kund komma till vår mottagning och uppvisa förkylningssymtom, skickas denna omgående hem.

Vid medicinska frågor, och även övriga frågor gällande Covid-19 viruset, hänvisas ni till den information som finns på följande sidor:

https://www.1177.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.av.se/

Det finns även ett speciellt telefonnummer att ringa för rådfrågning: 11313

Välkommen till Norrlandskliniken Företagshälsa – vi hjälper dig att skapa en attraktiv arbetsplats där dina medarbetare mår bra.

Friska medarbetare skapar effektiva verksamheter

Kan vardagen bli stressig för dig och dina medarbetare? Har ni ett arbete där många lätt blir stillasittande? Eller arbetar ni i en bullrig miljö? Friska och hälsosamma medarbetare skapar en effektiv verksamhet som tillåter er att vara bäst på det ni gör. För att du och dina medarbetare ska må så bra som möjligt hjälper vi er genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser.

Allt samlat under samma tak

Utifrån era behov kopplar vi på den kompetens som krävs. Tack vare samverkan mellan Norrlandsklinikens olika områden kan vi hjälpa dig och dina medarbetare med det mesta som rör arbetsmiljö och hälsa – alltifrån specialistsjukvård och fysioterapi till samtalsstöd och utbildningar.

En trygg och kompetent partner

Ditt förtroende och din och dina medarbetares hälsa är det viktigaste för oss. Därför jobbar vi nära våra kunder. Vi lyssnar på vad just ni behöver och ger det stöd som passar er bäst, både för stunden och för en god hälsa på lång sikt. Genom oss får du möjlighet att erbjuda friskvård, utbilda inom hälsosamt ledarskap, träna stresshantering och mycket mer.

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar och kan berätta mer om hur vi kan hjälpa er att bygga en ännu mer attraktiv arbetsplats.

Kundkontakt: umea@avonova.se

Glimmervägen 5E, 907 40 Umeå