Radiologi

xray.jpg

Norrlandskliniken har idag en radiologisk enhet bestående av

  • MR-kamera som även klarar belastade bilder av skelettet.
  • Konventionell röntgen för skelettröntgen, lungröntgen, bukröntgen, etc
  • Genomlysningsröntgen för röntgen och smärtblockader.
  • Ultraljudsapparat för bukdiagnostik samt gynekologiska undersökningar.

Norrlandsklinikens MR kamera är öppen vilket underlättar för patienter med klaustrofobi. Detta är den hittills enda MR -kameran i Skandinavien som kan ta belastade bilder av rörelseapparaten. En sådan egenskap innebär en stor diagnostisk fördel.

De flesta patienter med smärta i rygg, höfter, knän eller fötter har mest symtom vid belastning, dvs i sittande eller stående. Det är därför naturligt att göra en MR-kamera undersökning i den position som besvären är mest uttalade.

Konventionell röntgen innebär "vanlig" röntgen där vi kan röntga t.ex. skelett vid fraktur eller artros frågeställningar, lungor vid infektioner eller hos patienter med problem med andningen, bihålor vid infektionsfrågeställningar, buk vid misstanke på tarmvred eller förstoppningar.

Genomlysningsröntgen är en avancerad röntgenapparat där man kan se skelettet i realtid. Det möjliggör både diagnostik och behandling. T.ex genom riktade blockader mot smärtande strukturer, smärtnerver och leder djupt inne i kroppen. Nålens exakta position syns på en bildskärm och bedövningsmedlet hamnar där man vill ha det.

Ultraljudsapparaten kan också den användas som både ett diagnostiskt och terapeutiskt hjälpmedel. Genom att föra en probe över det område som ska undersökas kan man på en bildskärm se aktuella inre strukturer.