Från och med måndagen 2 januari finns våra fysioterapeuter(sjukgymnaster) samt vår arbetsterapeut i nybyggda lokaler på Glimmervägen 7D, mitt emot vår huvudmottagning, på andra sidan innergården.  Från och med 9 januari byter vi även deras telefonnummer till 090-7859367.  

Se bild, om du går i några av våra träningsgrupper tar du även fortsättningsvis dörren till vänster. Om du ska träffa fysioterapeut eller arbetsterapeut tar du dörren till höger.

Om du inte går i träningsgrupp eller inte har frikort, går du först till vår ordinarie reception och betalar.